Jak léčba probíhá

Každá nemoc postupuje směrem dovnitř našeho organismu. Dokud je organismus silný, projeví se nemoc tam, kde nám nejméně uškodí, např. na kůži. Pokud však v tomto stadiu nevyléčíme pravou příčinu onemocnění, ale pouze pomocí potlačujících léků odstraníme jeho projevy, na chvíli sice odezní, ale později se ukáže hlouběji, např. na plicích.

Homeopatická léčba postupuje opačným směrem, zevnitř ven. Symptomy se přesouvají z nejhlouběji uložených orgánů (nejdůležitějších pro život) na orgány vnější. Při vážných onemocněních se mohou v průběhu léčby přechodně vyskytnout méně závažné potíže – mohou se totiž na určitou dobu vrátit symptomy, které byly v minulosti potlačeny, ale nebyla vyléčena jejich pravá příčina.

Při léčbě dochází zpravidla nejprve k úpravě celkové energie pacienta a tím k posílení jeho imunity, k celkovému zklidnění, získání nadhledu, dobrého pocitu a nakonec i k vymizení zdravotních potíží. Postupně se také snižuje náchylnost člověka k nemocem a jejich případný průběh bývá mírnější.

Homeopatie nechápe zdraví jen jako absenci nemoci. Zdraví nám dává pocit tělesné i duševní pohody, vyrovnanosti a osobní svobody. Umožňuje nám prožívat pozitivně přítomnou situaci, přizpůsobovat se tomu, co k nám přichází, bez zbytečného pocitu napětí nebo stresu.