Na jakém principu funguje

Homeopatie je založena na principu podobnosti, tedy na myšlence, že podobné léčí podobné. Čím je podobnost celkového obrazu choroby a vybraného léku větší, tím je vyléčení intenzivnější a efektivnější. "Určitá látka je schopna podpořit vyléčení nemocného, pokud tento pacient vykazuje příznaky podobné příznakům, jaké stejná látka může vyvolat u zdravého jedince". Léky a jejich účinky jsou dlouhou praxí ověřené a zkoušejí se pomocí tzv. provingů, tedy zkoušek, při kterých se lék podá skupině zdravých jedinců, kteří sledují, jaké příznaky u nich podání léku způsobilo.

Na první pohled se nám myšlenka že podobné lze léčit podobným může zdát divná, navíc z klasické medicíny jsme zvyklí spíše na opačný princip.

Je ale důležité si uvědomit, že v těle zároveň nemohou existovat dvě stejné nemoci. A jestliže já určitou nemoc mám a homeopat mi podá lék, jehož energie je stejná, ale ještě silnější, stane se to, že energie tohoto léku v mém těle překryje nemoc původní a odstraní ji – neboť obě tam spolu být nemohou. Energie léku po čase vyprchá a my jsme zdrávi. A zdraví je trvalé, neboť jsme se dotkli  pravé příčiny problému.

To, že je možné léčit podobné podobným, si můžete jednoduše ověřit i v běžných situacích. Jestliže promrznete venku a je vám velká zima, je jistě příjemné dát si horkou sprchu a zahřát se teplou vodou. Když z ní ale po chvíli vyjdete, znovu vás roztřese chlad. Je tu ale ještě druhá možnost – osprchovat se studenou vodou – první pocit je sice nepříjemný, ale po osprchování v nás pocit tepla zůstává.

Dalším principem, důležitým pro homeopatickou léčbu, je zákon minimální dávky.

Homeopatie používá k léčbě velice zředěné látky, přičemž mnohonásobným ředěním se léčebný účinek zvyšuje. Důležitou součástí je dynamizace léku, tedy silné opakované protřepávání účinné látky v rozpouštědle.