Moje vzdělání

Které školy, kurzy a učitelé na mě měli postupně vliv a na mé cestě k poznání mě nejvíce inspirovali a ovlivnili...

Vysoká škola chemicko-technologická, obor obecná a aplikovaná biochemie, biomedicinální inženýrství
VŠCHT, Pedagogické studium – učitelství chemie pro střední školy

Homeopatické vzdělání a kurzy
Čtyřleté studium klasické homeopatie pro profesionální praxi - Homeopatická fakulta Brno
Master Class of Homeopathy - postgraduální studium homeopatie, Anne Vervarcke, Belgie
Praktický klinický výcvik – Prague College of Classical Homeopathy
Zdravé těhotenství a přirozený porod – Ingeborg Stadelmann
Klasická homeopatie – studium systému rodin dle Massima Mangialavoriho
Homeopathic Detox Therapy – Ton Jansen
Systematizace rostlin v homeopatii – Michal Yakir
Tao homeopatie - Ian Watson

Další absolvované kurzy
Dvouleté studium medicínských znalostí (anatomie, fyziologie, patologie, farmakologie, diferenciální diagnostika, poskytování první pomoci)
Krizová intervence
Rodinné poradenství
Motivační rozhovory
Dvouleté specializační studium pro školní metodiky prevence
Kurz attachmentu pro pěstouny
Hra na hraně – prevence gamblingu pro děti a mládež
Drogy v kontextu ohroženého a opuštěného dítěte
Dokumentace o poskytování sociálních služeb, správa a její vedení
Základy negociačních dovedností, umění vyjednávat
Pozitivní komunikace (sebepoznání, motivace, pozitivní myšlení, úspěšné jednání)
Konflikty a jejich zvládání (řešení konfliktů, stres, syndrom vyhoření, zvládání zátěžových situací)
Intuice
Energie čaker
Oneness awakening course – dikša dávající
Shamballa – 1. a 2. stupeň